https://hothookup.org/nl/disclaimers/Disclaimers
Gelieerde openbaarmaking

Disclaimers

Door deze webpagina te gebruiken, accepteert u dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies van privé-bezittingen, letsel of overlijden als gevolg van het gebruik van dit domein of enige informatie of materiaal dat op of in combinatie met deze internetsite is geplaatst.

Al het gedrag van onze gebruikers, zowel offline als via ons platform

Alle problemen die zich voordoen als gevolg van het downloaden van iets met betrekking tot deze website

U gebruikt deze pagina en zijn diensten, evenals alle items die ervan zijn gedownload, naar eigen goeddunken. U bent aansprakelijk voor eventuele schade aan uw apparatuur, internetprovider of andere gadget of informatie als gevolg van het gebruik van deze service of het downloaden van inhoud van deze website, en u ziet af van onze aansprakelijkheid voor dergelijke schade.

Het gebruik van deze website en service is alleen voor uw vermaak. Wij zijn niet aansprakelijk voor acties of resultaten die u behaalt als gevolg van het opvolgen van enig advies dat op deze website wordt aangeboden.

Nauwkeurigheid van informatie op de site

We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat alle gegevens op de site, zoals tarieven, prijzen en productdetails, echt zijn, en we zullen eventuele fouten of weglatingen zo snel mogelijk herstellen nadat we ervan op de hoogte zijn. De informatie op de site is afkomstig uit een aantal bronnen, waaronder rechtstreeks van de producenten van de goederen of diensten en ons eigen onderzoek. We beloven niet dat de site foutloos zal zijn of dat al het verstrekte materiaal volledig correct zal zijn. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen.

Als gevolg hiervan dient u de site alleen te gebruiken als een basisinformatiedienst en rechtstreeks correcte en actuele informatie te zoeken bij de juiste datingdienst voordat u besluit om lid te worden van of hun producten of oplossingen te kopen. U gebruikt de site geheel op eigen risico. Hothookup.org is niet verantwoordelijk jegens u of iemand anders voor enige (financiële of andere) keuze of actie die onafhankelijk wordt ondernomen op basis van gegevens die zijn geplaatst op of weggelaten uit de service.

Privacybeleid

Uw veiligheid is absoluut cruciaal voor ons. Het is het beleid van Hothookup.org om uw privacy te respecteren als het gaat om alle gegevens die we verzamelen tijdens het gebruik van onze website. Daarom hebben we deze privacyverklaring opgesteld om u te helpen begrijpen hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, communiceren, gebruiken, vrijgeven en anderszins gebruiken. Ons privacybeleid staat hieronder vermeld.

We zullen persoonlijke informatie op een eerlijke en legitieme manier verkrijgen, met het bewustzijn of de instemming van de betrokken partij, indien van toepassing.

Voor of op het moment van verzamelen geven wij aan voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verzameld.

Tenzij we de toestemming van de betrokken persoon ontvangen of zoals vereist door de wet, zullen we persoonlijke informatie strikt verzamelen en gebruiken voor de door ons aangegeven doeleinden en om andere ondersteunende redenen.

Privégegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, en ze moeten nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn voor zover vereist om die redenen.

We zullen persoonlijke gegevens beveiligen tegen diefstal of beschadiging, evenals ongeoorloofde toegang, kopiëren, openbaarmaking, gebruik of wijziging, door middel van passende beveiligingsprocedures.

We zullen details over ons beleid en onze procedures voor het beheer van persoonlijke informatie openbaar maken aan klanten.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om deze doelen te bereiken.

We doen er alles aan om ons bedrijf in overeenstemming te brengen met deze normen om de vertrouwelijkheid van anonimiteit en persoonlijke informatie te beschermen en te behouden. Onze online datingwebsite heeft het recht om, naar eigen goeddunken, dit privacybeleid op elk moment te wijzigen.

Adverteren op de site

We werken samen met een aantal advertentiepartners en hun advertenties kunnen van tijd tot tijd op de site worden weergegeven. Meestal worden cookiebestanden gebruikt. Het houdt in dat elke keer dat u een advertentie op de webpagina bekijkt, de marketingserver uw computer of apparaat herkent en specifieke informatie verzamelt over u of de persoon die uw computer of apparaat nu gebruikt. De informatie die op deze manier wordt verkregen, stelt bedrijven in staat om u op maat gemaakte advertenties te tonen die ogenschijnlijk uw interesses weerspiegelen en aan uw eisen voldoen. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op het gebruik van cookies door derden – alleen het gebruik van cookies door de service wordt behandeld.

Mogelijk vindt u op de Website links die u naar externe sites leiden. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen als u op een dergelijke link klikt en de pagina opent. We hebben geen controle over de informatie of het beleid van websites van derden, en eventuele gevolgen van het bezoeken van dergelijke websites zijn uitsluitend uw verantwoordelijkheid. We raden u aan voorzichtig te zijn en het privacybeleid en de servicevoorwaarden te lezen van elke nieuwe website die u bezoekt.

Gelieerde openbaarmaking

We erkennen het gebruik van gelieerde links op de Service. Sommigen van hen genereren een vergoeding voor ons; het feit dat we verdienen met links betekent echter niet dat de tarieven die u betaalt of het proces van het verkrijgen van diensten op enigerlei wijze wordt beïnvloed.

Wijzigingen in het privacybeleid

We hebben het recht om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen of te wijzigen. De mogelijke wijzigingen zijn naar verwachting klein, zo niet onbelangrijk. We raden u in elk geval aan om ons privacybeleid regelmatig te lezen, zodat u geen wijzigingen mist die van invloed kunnen zijn op u. Als een specifieke wijziging wordt vermeld in dit privacybeleid en u blijft toegang krijgen tot de site, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met de wijziging en deze accepteert.